Preview Mode Links will not work in preview mode

Tingelingpodden


Oct 15, 2020

Gabriella Pettersson är frisören som finner ny inspiration för varje dag och mycket genom sina döttrar. De har ett flertal gånger fått agera modeller för sin moders skapande. Gabriella har många år i branschen och när hon går till salongen för att jobba beskriver hon det hela som en lång "gofika".